sk.webd.top

Slovakia (.sk) Top Web Directory
Univerzita Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita, ktorá vznikla v roku 1919. Na trinástich fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28 000 študentov.

uniba.sk
Domov - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné vzdelávanie.

umb.sk
Trnavská univerzita v Trnave | TRUNI | Universitas Tyrnaviensis

Trnavská univerzita ponúka štúdium v programoch právo, filozofia, zdravotníctvo, teológia, učiteľstvo a pedagogika. Až dve tretiny absolventov sa uplatnia v odbore, ktorí vyštudujú.

truni.sk
bezkriedy.sk portál pre žiakov a rodičov

bezkriedy.sk – portál pre žiakov

bezkriedy.sk
Tuke

tuke.sk
ZŠ Krajné

zskrajne.sk
Hlavná stránka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

minedu.sk
Selye János Egyetem - Kezdőlap

Selye János Egyetem Komárom, Univerzita Jána Selyeho Komárno, J. Selye University

ujs.sk
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

upjs.sk
Referáty, Ťaháky ~ ZONES.SK – Najväčší študentský portál

Študentský portál, ktorý orientuje služby a informácie venované špeciálne pre študentov. Referáty, Ťaháky, Učebné poznámky, Maturita, Maturitné otázky.

zones.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - oficiálna stránka univerzity

stuba.sk
Správy z Bratislavy - BratislavaDen.sk

bratislavaden.sk
Žilinská univerzita v Žiline

Nová stránka Žilinskej univerzity v Žiline

uniza.sk
Evanjelická spojená škola | základná škola a gymnázium v Liptovskom Mikuláši

Oznam školskej jedálne v priloženom dokumente.

esslm.sk
Eduworld.sk- portál o vzdelávaní a sebarozvoji

Portál s databázou škôl, kurzov, školení pre deti i dospelých. Hodnotenia škôl. Zaujímavé články pre rodičov, učiteľov a študentov.

eduworld.sk
Univerzitná Knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

pulib.sk
Škola na webe

skolanawebe.sk
Matematický klokan – Najväčšia medzinárodná matematická súťaž

matematickyklokan.sk
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) | Metodicko-pedagogické centrum

mpc-edu.sk
Maturita 2020 | všetky testy, odpovede, nahrávky | Matura.sk

Prehľadný zoznam všetkých maturitných testov, tém a nahrávok z minulých rokov. Aktuálne overené informácie. Sme najprehľadnejší maturitný portál.

matura.sk
Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita Zvolen

tuzvo.sk
Request Rejected

spsdub.sk
TAKTIK vydavateľstvo - pracovné zošity a učebné materiály podľa ŠVP

Vyberte si zo širokej ponuky našich pracovných zošitov a učebných materiálov podľa ŠVP.

taktik.sk
CVTI SR > Hlavná stránka

cvtisr.sk
Oficiálna stránka TnUAD: Aktuality

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Aktuality

tnuni.sk
Aktuality - Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia

euba.sk
FrontPage - KMaDG Wiki

math.sk
Štátny pedagogický ústav - ŠPÚ

statpedu.sk
Nahuby.sk - Hríby, Huby, Hubári

Informácie pre hubárov, mykológov a priateľov prírody. Aktuálny výskyt húb, atlas húb, atlas rastlín, fotografie, hubárske recepty a mykologická poradňa.

nahuby.sk
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Počas celej svojej existencie škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky, o čom svedčí každoročne jednak veľký záujem o štúdium na našej škole (zo strany žiakov i rodičov), popredné umiestňovanie našich žiakov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach (vedomostných i športových), tiež úspešné uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce a na vysokých školách u nás i v zahraničí. Učitelia našej školy pôsobia aj ako fakultní učitelia v úzkej spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

oaikba.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ucm.sk
| STUDENT AGENCY |

STUDENT AGENCY je největším prodejcem letenek na trhu a největším zprostředkovatelem jazykových kurzů a pracovních pobytů v zahraničí, provozuje vnitrostátní a mezinárodní luxusní autobusové linky.

studentagency.sk
Úvodná stránka - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

uniag.sk
Megabooks.sk – Najväčší výber cudzojazyčnej literatúry

#

megabooks.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave | Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia policajného zboru, Bratislava

akademiapz.sk
SAV - Slovenská Akadémia Vied

Slovenská akadémia vied

sav.sk
Úvod | Univerzitná nemocnica Bratislava

unb.sk
Škola úžitkového výtvarníctva Košice - Domov

Škola úžitkového výtvarníctva Košice - stredná umelecká škola - MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU - stredoškolské štúdium - pomaturitné štúdium - výtvarné kurzy

suvke.sk
SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Domovska stranka SPS Nove Mesto nad Vahom

spsnmnv.sk
Učebnice a pracovné zošity pre školy - Orbis Pictus Istropolitana

Vstúpte do čarovného sveta poznania. Tituly od vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana patria medzi špičku slovenskej učebnicovej tvorby.

orbispictus.sk
Seminárky, zadania, zadanie.sk, eseje, projekty, referáty / Zadania-seminarky.sk

Seminárky, zadania, zadanie.sk, seminárne práce, eseje, ťaháky, projekty, prednášky, vypracované otázky, bakalárske a diplomové práce

zadania-seminarky.sk
Biopedia.sk

biopedia.sk
Jazyková škola Volis Academy v Bratislave | Ovládnite cudzie jazyky

Zdokonaľte si cudzí jazyk v jazykovej škole Volis Academy. Naučíme vás ho oveľa rýchlejšie. Pre všetky úrovne - konverzácie, individuálne aj firemné kurzy.

volis.sk
Lepšia geografia

Prispievame k pozitívnej zmene obsahu a foriem súčasného systému vzdelávania na slovenských školách.

lepsiageografia.sk
Školské.sk - Portál TASR pre školy a študentov

Školské.sk je web pre začínajúcich mladých autorov, budúcich novinárov. Uverejňuje nielen písané texty, ale aj fotografie a videá

skolske.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku

ku.sk
Únia materských centier

materskecentra.sk