sk.webd.top

Slovakia (.sk) Top Web Directory
Hlavná stránka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

minedu.sk
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

upjs.sk
bezkriedy.sk portál pre žiakov a rodičov

bezkriedy.sk – portál pre žiakov

bezkriedy.sk
Oficiálna stránka TnUAD: Aktuality

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Aktuality

tnuni.sk
CVTI SR > Hlavná stránka

cvtisr.sk
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Počas celej svojej existencie škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky, o čom svedčí každoročne jednak veľký záujem o štúdium na našej škole (zo strany žiakov i rodičov), popredné umiestňovanie našich žiakov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach (vedomostných i športových), tiež úspešné uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce a na vysokých školách u nás i v zahraničí. Učitelia našej školy pôsobia aj ako fakultní učitelia v úzkej spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

oaikba.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ucm.sk
| STUDENT AGENCY |

STUDENT AGENCY je největším prodejcem letenek na trhu a největším zprostředkovatelem jazykových kurzů a pracovních pobytů v zahraničí, provozuje vnitrostátní a mezinárodní luxusní autobusové linky.

studentagency.sk
FrontPage - KMaDG Wiki

math.sk
Megabooks.sk – Najväčší výber cudzojazyčnej literatúry

#

megabooks.sk
Úvod | Univerzitná nemocnica Bratislava

unb.sk
Selye János Egyetem - Kezdőlap

Selye János Egyetem Komárom, Univerzita Jána Selyeho Komárno, J. Selye University

ujs.sk